لنت ترمز تکستار 206 کنار جسد تکه تکه خاشقچی پیدا شد

آزبست مورد استفاده در لنت ترمز خودرو مقاومت سایشی خوبی دارد، اصطکاک صاف را فراهم می کند و در برابر آتش (سوختن) مقاوم است.

اما در صورت استنشاق ذرات آزبست، بر سلامت انسان تأثیر منفی گذاشته و باعث آلودگی محیط زیست می شود. بنابراین، تحقیقات لنت ترمز بدون آزبست امروزه شتاب بیشتری به دست آورده است.

در این مطالعه، با هدف تعیین تمایل به سوختن (جرقه زدن) لنت ترمز تکستار 206 تولید شده با استفاده از الیاف شیشه، پشم سنگ و کولار به عنوان جایگزینی برای آزبست، با تغییر بین نیروی ترمز و دما تحت فشار بالا انجام شد.

لنت های ترمز دیسکی تولید شده برای این منظور در دستگاه تست برند Thepra تحت فشار سیستم 60 بار تست شدند. با انتقال مقادیر به‌دست‌آمده به گرافیک، نیروی ترمز و تغییر دما در شرایط ترمز مداوم فشار بالا مورد بررسی قرار گرفت.

آزبستی که در لنت ترمز خودرو استفاده می شود دارای مقاومت سایش خوب و رفتار اصطکاک پایدار است. از طرفی مقاومت خوبی در برابر آتش دارد.

با این حال، ذرات آزبست که در هوا منتشر می شوند، اثرات منفی بر سلامتی و آلودگی محیطی ایجاد می کنند. بنابراین ساخت لنت ترمز بدون آزبست اخیراً تولید شده است. بنابراین روکش ترمز تحقیقی که بدون آزبست تولید می کند روز به روز به سرعت در حال توسعه است.

در این مطالعه، یک پوشش ترمز به عنوان ماده جایگزین برای پوشش ترمز بدون آزبست آزمایش شد که توسط فیبر شیشه، پشم سنگ و کولار تولید می‌شود، اما نه آزبست تحت نیروی ترمز و دما رابطه فشار بالا.

لنت

علاوه بر این، خواص آتش سوزی آن مورد آزمایش قرار گرفت. برای این منظور، لنت ترمز دیسکی تولید شده برای این کار تحت فشار 60 بار با استفاده از تجهیزات تست Thepra آزمایش شده است. در نتیجه این رابطه بین پوشش ترمز و تغییر دما تحت فشار بالا بررسی شده است.

سیستم ترمز مهمترین سیستم در وسایل نقلیه است. اگر وسیله نقلیه در حال حرکت را نتوان در صورت لزوم متوقف کرد، مشکل شروع می شود و نتیجه می تواند وخیم باشد. به همین دلیل، سیستم ترمز مهمترین تجهیزات مورد نیاز برای استفاده ایمن از خودرو است.

طراحی ترمزها در سال های اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده است. ترمزهای دیسکی به جای ترمزهای درام در وسایل نقلیه مدرن استفاده می شود.

مهمترین عامل در این امر این است که ترمزهای دیسکی عملکرد بهتری را ارائه می دهند. در شرایط ترمز شدید، انرژی گرمایی آزاد شده در سیستم ترمز افزایش می یابد و عناصر سیستم تا سطوح خطرناک گرم می شوند. خنک شدن سریع تر ترمزهای دیسکی عامل مهمی در جایگزینی ترمزهای دیسکی است.

مواد افزودنی فیبر به کار رفته در لنت ترمز بر ضریب اصطکاک بسیار موثر بوده و ایمنی خودرو با این مقدار ارتباط مستقیم دارد.

بسیاری از خواص مهم مانند ضریب اصطکاک منظم، نرخ سایش کم، سر و صدای کم، مقاومت بدون لرزش و تغییر شکل حرارتی از لنت ترمز مورد نیاز است. در حین ترمزگیری، انرژی جنبشی وسیله نقلیه در اثر اصطکاک به انرژی گرمایی تبدیل می شود[3]. توالی ترمز –